Online žádost

Zde nám prosím vyplňte žádost ohledně Vašeho úvěru.

V případě, že máte zájem o leasing nebo úvěr, prosíme o vyplnění této žádosti, na základě které jsme schopni vyhodnotit Vaše možnosti na získání financování. Ve Vašem vlastním zájmu prosíme vyplňte údaje co nejpřesněji. Vámi sdělené údaje považujeme za přísně důvěrné a budou použity pouze pro posouzení Vaší žádosti o leasing.

Vysvětlivky:
Pokud vlastníte nebo jednáte za více společností, můžete nám vyplnit formulář rovnou na 2 společnosti najednou. Prověříme Vám možnost získání leasingu či úvěru u obou z nich. Po té vybereme vhodnější z obou společností nebo úvěry pro obě firmy zkombinujeme.

Online žádost o leasing a úvěr

Propočet bonity
Propočet bonity První žadatel Druhý žadatel
Jméno a příjmení *
Adresa bydliště
E-mail
Mobilní telefon
Kdy Vás můžeme kontaktovat

Vysvětlivky:
Datum narození: Údaj důležitý pro zjištění, zda může žadatel získat úvěr, popř. v jaké maximální délce trvání. Prakticky všechny leasingové společnosti omezují žadatele spodní i horní věkovou hranicí pro získání úvěru.
Počet osob v domácnosti: Údaje důležité pro výpočet životního minima domácnosti žadatele, které leasingové společnosti používají ke zjištění bonity žadatele.

  První žadatel Druhý žadatel
Datum narození
Rodinný stav
Počet osob v domácnosti
O úvěr žádám jako

Vysvětlivky:
Přesné údaje o všech závazcích žadatele jsou velmi důležité pro přesné posouzení bonity. Prosíme, ve Vašem zájmu vyplňte veškeré Vaše závazky.

* Prosíme vyplňte veškeré kolonky označené hvězdičkou

  První žadatel Druhý žadatel
Zdroj příjmů *
Délka stávajícího zaměstnání (podnikání) v měsících
Výše ČISTÉHO MĚSÍČNÍHO příjmu (u zaměstnance)
Základ daně (ř. 37) (u podnikatele) nebo provozní výsledek hospodaření (u společnosti) z posledního daňového přiznání
Ostatní prokazatelné příjmy (mateřská, výživné, apod...)
Výše měsíčních závazků na úvěry
Výše měsíčních závazků na leasingy
Výše ostatních měsíčních závazků + specifikace
Výše limitu na kreditních kartách (i nečerpaných)
Výše limitu na kontokorentech (i nečerpaných)
V jakých bankách máte účty

Vysvětlivky:
Následující údaje jsou důležité pro zjištění bonity žadatele.

Požadovaná výše úvěru v Kč
Požadovaná délka úvěru v letech
Předpokládaná doba realizace (např. leden, do 1 měsíce, apod.)
Prodejní cena předmětu lesingu/úvěru
Rok výroby předmětu leasingu/úvěru
Výše akontace v Kč
Dozvěděl jsem se o Vás:

Poznámka:

Odesláním tohoto formuláře udělujete naší společnosti souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Tel.: +420 776 187 260  |  E-mail: info@euro-leasing.cz