Doklady k žádosti

Jaké budete potřebovat doklady ke schválení leasingu nebo úvěru?

Pro vyřízení Vašich žádostí na leasing i úvěr si připravte prosím níže uvedené doklady:

Identifikace žadatele:

 • Výpis z obchodního rejstříku nebo Živnostenský list, pokud jste podnikatel
 • Osvědčení o registraci daně z přidané hodnoty u plátce DPH  
 • OP a jeden druhý doklad totožnosti (ŘP, Pas, Rodný list)
 • Výpis z telefonního účtu pro ověření sídla/trvalého bydlišt

Doložení příjmů:

 • osoby vedoucí daňovou evidenci: Daňové přiznání, Výkaz o majetku, Výkaz o příjmech a výdajích, a to za poslední dvě uzavřená účetní období a aktuální výkazy v běžném roce
 • osoby vedoucí podvojné účetnictví: Daňové přiznání, Rozvahu, Výsledovku a přílohu k účetní závěrce za poslední dvě uzavřené účetní období a aktuální výkazy v běžném roce 
 • Výpis z účtu za poslední 3 měsíce u podnikatele/3 výplatní pásky u zaměstnance 
 • Bezdlužnost z finančního úřadu popř. OSSZ k čerpání úvěru nebo leasingu 
 • U částek leasingu větších než 1 Mil. Kč může být požadován doklad o zaplacení danIdentifikace žadatele:
Doklady k předmětu financování:
 • kopie velkého TP (popř. jiného osvědčení)
 • soupis nadstandarní výbavy u osobních automobilů
 • stav kilometrů (u automobilů)
 • foto předmětu financování
Tel.: +420 776 187 260  |  E-mail: info@euro-leasing.cz